گزارش تصویری از کارگاه های نانویی خانه نانو

0 دیدگاه
این کارگاه ها با هدف عمق بخشیدن به مطالب تئوری که مهارت جویان در طول دوره های آموزشی نانویی می آموزند و نیز به منظور توانمندسازی هرچه بیشتر مهارت جویان در زمینه نانوزیست فناوری در سال های گذشته برگزار شده است.

 

برگزاری کارگاه های نانوزیست فناورانه دانش آموزی تابستان 1398 توسط خانه نانو در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

کارگاه های نانوزیست فناورانه دانشجویی تابستان 1398- خانه نانو

دیدگاه ها

آدرس ایمیل شما منتشر نمی گردد