بازدید بسیج دانش آموزی از خانه نانو و شرکت در کارگاه " یه لقمه نانو"

0 دیدگاه
دانش آموزان بسیجی ضمن بازدید از مجموعه خانه نانو و آشنایی با زمینه های فعالیتی آن، در کارگاه" یه لقمه نانو" شرکت کردند و به کسب تجربه عملی در زمینه مفاهیم نانو پرداختند.

 

 

 

دیدگاه ها

آدرس ایمیل شما منتشر نمی گردد