شروع ثبت نام " کارگاه نانوزیست فناورانه قورباغه"

0 دیدگاه
کارگاه نانوزیست فناورانه قورباغه با معرفی ساختار های نانویی موجود در انگشتان قورباغه کاربردهای آن در حوزه نانو زیست فناوری را بیان می کند. این کارگاه که به مدت 3 ساعت پنجشنبه ها بعد از ظهر ساعت 13 الی 16 پنجشنبه ها برای مقطع ابتدایی و متوسطه اول در خانه نانو برگزار می گردد و به مخاطبان خود نحوه الهام گرفتن از طبیعت را آموزش می دهد. ظرفیت کارگاه به دلیل رعایت شیوه نامه های کرونایی 10 نفر می باشد.

دیدگاه ها

آدرس ایمیل شما منتشر نمی گردد