پنجشنبه های نانوزیست فناورانه

0 دیدگاه
کارگاه های نانوزیست فناورانه خانه نانو هر هفته پنجشنبه ها از ساعت 13:30 تا 18 در مقاطع دبستان تا متوسطه دوم و نیز در سطح دانشجویی برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه ها

آدرس ایمیل شما منتشر نمی گردد