بازدید بسیج دانشجویی از خانه نانو و شرکت در کارگاه "یه لقمه نانو"

0 دیدگاه
بسیج دانشجویی خواهران از بسیاری از دانشگاه های قم به مناشبت روز دانشجو در خانه نانو حضور یافته و ضمن آشنایی با این شرکت دانش بنیان در کارگاه " یه لقمه نانو" با مفهوم فناوری نانو، مقیاس نانو و ... آشنا شدند.

 

 

دیدگاه ها

آدرس ایمیل شما منتشر نمی گردد