افتتاحیه بخش مرتبط با رشته‌های جدید آموزشگاه فنی و حرفه‌ای خانه نانو

0 دیدگاه
افتتاحیه بخش مرتبط با رشته های جدید آموزشگاه فنی و حرفه ای خانه نانو شامل: صنایع شیمیایی، خدمات آموزشی، مدیریت آب، زیست فناوری، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و صنایع غذایی با حضور جناب آقای دکتر شهریور معاون محترم پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت و جناب آقای رضا احمدی مدیر کل محترم دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نیز مسئولین فنی و حرفه ای استان قم انجام شد.

 

دیدگاه ها

آدرس ایمیل شما منتشر نمی گردد