مدرس : هسته علمی خانه نانو

مشاهده رزومه مدرس
تاریخ ایجاد : ۱۴۰۰/۹/۲۳

کارگاه نانوزیست فناورانه ماهی

تعداد دانشجویان این دوره : 0

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

کارگاه نانوزیست فناورانه ماهی، از مجموعه کارگاه های در حال برگزاری توسط خانه نانو است که در آن، مقدمه ای در مورد فناوری نانو و علم نانو، زیست الگوپذیری از ماهی، نانوساختارهای ماهی و نانوزیست فناوری آن مطرح می شود.

ندارد