مدرس : هسته علمی خانه نانو

مشاهده رزومه مدرس
تاریخ ایجاد : ۱۴۰۰/۹/۳۰

کارگاه نانوزیست فناورانه قلب

تعداد دانشجویان این دوره : 0

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

کارگاه نانوزیست فناورانه قلب، علاوه بر مطالعات نانوساختارهای قلب به بررسی پیشرفت های صورت گرفته در حوزه نانو در این زمینه نیز می پردازد

ندارد

توضیحاتی در خصوص مقیاس نانو

پیشرفت های فناوری نانو در حوزه قلب و عروق

آناتومی قلب و عروق و بیان نانوساختارهای قلب