مدرس : هسته علمی خانه نانو

مشاهده رزومه مدرس
تاریخ ایجاد : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

کارگاه نانوزیست فناورانه گوش (بخش اول)

تعداد دانشجویان این دوره : 0

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

کارگاه نانوزیست فناورانه گوش در سه بخش، آناتومی گوش، صوت و فیزیولوژی گوش به صورت جداگانه برگزار می گردد

کارگاه نانوزیست فناورانه مغز