مدرس : هسته علمی خانه نانو

مشاهده رزومه مدرس
تاریخ ایجاد : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

کارگاه نانوزیست فناورانه خرچنگ و میگو

تعداد دانشجویان این دوره : 0

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

در این کارگاه جنبه های نانوزیست فناورانه خرچنگ و میگو بیان و زیست الگوپذیری از آنها مطرح می شود

کارگاه یه لقمه نانو، کارگاه ماهی