مدرس : دکتر زهره مسگری

مشاهده رزومه مدرس
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۹/۷/۱۴

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی

تعداد دانشجویان این دوره : 49

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

با گذراندن دوره مدیریت سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست توانایی انجام کارهایی از قبیل اجرای آیین نامه‌های ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی وآزمایشگاهی و پیشگیری و کنترل  شیمیایی، بیولوژیكی و ارگونومی در نمونه‌برداری و کار با دستگاه‌ها ،مخاطرات فیزیكی تجهیزات آزمایشگاهی، مدیریت جمع آوری و دفع بهداشتی پسماندهای آزمایشگاهی، آلودگی زدایی محیط آزمایشگاه و  واکنش در شرایط اضطراری هنگام وقوع حوادث در محیط‌های باز و بسته آزمایشگاهی هنگام انجام امور پژوهشی را کسب خواهید کرد.

دسترسی:

هر 48 ساعت یک محتوای 20 دقیقه‌ای برای شما قابل دسترسی است. بعد از بارگذاری کامل جلسات تمامی دوره برای شما به مدت زمان نامحدود قابل مشاهده و در دسترس خواهد بود.

مدارک پایان دوره:

مدرک فنی و حرفه‌ای از آموزشگاه آزاد خانه نانو، مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای کشور (در صورت قبولی در آزمون جامع فنی و حرفه‌ای)، مدرک بین‌المللی یوسرن

فوق دیپلم (کلیه گرایش‌ها)

  • اجرای آیین نامه‌های ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی
  • پیشگیری و کنترل مخاطرات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومی در آزمایشگاه و امور پژوهشی
  • بکارگیری وسایل حفاظت فردی در نمونه برداری و کار با دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی
  • رعایت اصول ایمنی هنگام کار با دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی
  • رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در هنگام نمونه برداری
  • مدیریت جمع آوری و دفع بهداشتی پسماند‌های آزمایشگاهی
  • آلودگی زدایی محیط و تجهیزات آزمایشگاهی
  • انجام اطفاء حریق و کمک‌های اولیه

نظرات دانشجویان درباره این دوره