مدرس : دکتر محمد کاظم تقوایی

مشاهده رزومه مدرس
تاریخ ایجاد : ۱۳۹۹/۹/۵

منسوجات هوشمند

تعداد دانشجویان این دوره : 3

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

هدف از برگزاری این دوره بررسی منسوجات هوشمند مبتنی بر تکنولوژی نانو است. در حوزه تکنولوژی بافت و نساجی برای این‌گونه از محصولات تعاریف مختلفی وجود دارد اما مهمترین تعریف ‍پذیرفته شده در حوزه‌ی تکنولوژی نانو را می‌توان اینگونه بیان نمود:

پارچه‌هایی که نسبت به محیط یا محرک‌های مختلف از جمله محرک‌های شیمیایی، حرارتی، الکتریکی و مکانیکی قابلیت حسگر بودن و پاسخ‌دهی را دارا باشند. این ویژگی‌ها در پارچه امکان ساخت لباس های هوشمند که توانایی انجام فعالیت‌های مستقلی را دارند برای ما فراهم می‌سازد.

روش‌های ساخت و سنتز پارچه‌های هوشمند و بررسی مقالات مرتبط با این حوزه از مهمترین فعالیت‌های این دوره است.

دسترسی:

دوره 70 دقیقه است؛ که در سه جلسه برای شما قابل دسترسی می‌باشد.

مدارک پایان دوره:

 مدرک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد خانه نانو

 

آشنایی مقدماتی با مواد هوشمند

  • تاریخچه منسوجات هوشمند
  • آشنایی با نسل های مختلف منسوجات هوشمند
  • کاربردهای منسوجات هوشمند
  • روش ساخت منسوجات هوشمند
  • بازار فروش