مدرس : دکتر هادی سردارآبادی

مشاهده رزومه مدرس
تاریخ ایجاد : ۱۴۰۰/۴/۲۰

نانوبیوسنسور

تعداد دانشجویان این دوره : 9

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

در دوره نانوبیوسنسسور سعی شده است، مبانی حسگری با بیان مثال‌هائی ملموس توصیف شود. در این راستا اجزای یک زیست حسگر مشتمل بر پذیرنده زیستی، مبدل و آشکارساز بیان می‌شود و هر یک به طور دقیق تشریح شده و انواع فناوری‌هائی که در هر بخش کاربردی شده‌اند ذکر می‌شود.

در ادامه با بیان عملکرد نانوبیوسنسور اندازه‌گیری گلوکز و نانوبیوسنسورهای مبتنی بر نانولولههای کربنی مبحث نانوبیوسنسور عملیاتی‌تر توصیف می‌گردد.

در ذکر عملکرد کلیه بخش‌ها و بیان عملکرد اجزای بیوسنسورها، نقش نانو و علت افزایش کارائی نانوبیوسنسورها نسبت به سنسورهای معمولی توصیف و تحلیل می‌گردد.

پیشنهاد می‌شود قبل از مشاهده این دوره، دوره‌های مقدماتی از صفر تا صد نانوزیست فناری و دوره AFM به بیان شیوا و موجز دکتر سردارآبادی را ببینید.

دوره نانوبیوسنسور، در آموزش از صفر تا صد نانو سطح متوسطه، بخش دوم نیز ارائه شده است.

بخش اول: بیان مفهوم و اصول عملکرد

بخش دوم: معرفی 5 نوع مختلف نانوبیوسنسورها – نقش نانو در افزایش کارائی نانوبیوسنسورها

بخش سوم: نانوبیوسنسورهای مبتنی بر نانولوله‎های کربنی، نمونه‌ای کاربردی از آشکارسازهای سیگنال الکتریکی

بخش چهارم: مبانی سنسورهای حساس به جرم

بخش پنجم: سنسورهای حساس به جرم بر مبنای تغییرات فرکانس رزونانس

بخش ششم: انواع سنسورهای حساس به جرم: QCM ، SAW و EIS

نظرات دانشجویان درباره این دوره